Konkurransevilkår for «Kampen om AF-kollektivet»:

AF Gruppen Norge AS (heretter kalt AF Gruppen) er ansvarlig for konkurransen. Ved deltagelse i konkurransen vil konkurransevilkårene her anses som akseptert.

1. Om årets konkurranse

Årets konkurranse består av to runder. I første runde kan du bygge din drømmejobb ved å bruke byggeren på afkollektivet.no. Her kan du i tillegg skrive en egen beskrivelse av din drømmejobb. Det vil resultere i en stillingsannonse som basert på dine svar vil vise deg hvor vi tror du kan passe inn i AF Gruppen. Når du har laget din stillingsannonse er neste steg i konkurransen at du får intervjue en AF-ansatt om hvordan det er å jobbe i AF Gruppen. Kanskje vil du finne ut om din drømmejobb kan finnes i AF.

Andre runde er en finalehelg som arrangeres i Trysil. AF Gruppen gjør en kvalitativ vurdering av alle kvalifiserte deltakere og inviterer inn 35 deltakerne til en finale. AF Gruppen forbeholder seg retten til å justere antall deltakere i finalen.

2. Konkurranseperiode

Konkurransen foregår i to runder som avholdes til følgende tider og steder:

Første runde: 15.09.-18.11.2022 på afkollektivet.no.

Finale: 03.02. - 05.02.2023 i Trysil.

3. Hvem kan vinne?

Oppgaven i innledende runde er åpen for alle, men kun ingeniørstudenter med betalt semesteravgift ved et av de følgende studiestedene (heretter kalt studiested/-et/-er/-ene) – som også er student ved disse i skoleåret 2023/2024 kan delta i finalen og vinne premien.

Studiesteder:

 • NTNU – Trondheim
 • NTNU – Gjøvik
 • NTNU – Ålesund
 • NMBU – Ås
 • OsloMet
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Universitetet i Tromsø
 • Høgskolen i Østfold
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Stavanger

Dersom du ikke er student ved et av disse studiestedene, men likevel ønsker å prøve stillingsbyggeren på afkollektivet.no., velger du kategorien «Utfordrer» når du registrerer din profil under «Studiested». Utfordrere vil ikke være med i konkurransen om en plass i finalen eller om premien. Utfordrere kan heller ikke booke intervju med en ansatt i AF Gruppen.

For å være med i konkurransen må du ha en ferdig registrert profil på nettsiden (huket av på delta i konkurransen, fylt ut studiested, studieretning, trinn, fullt navn, mobil, samt gyldig e-postadresse).

For å kunne motta premien må vinnerne være heltidsstudenter med betalt studieavgift til et av de nevnte studiestedene hele studieåret 2023/2024. Vinnere kan bli pålagt å fremvise dokumentasjon på betalt studieavgift for å få utbetalt premien. AF Gruppen kan oppheve premietildelingen dersom tilstrekkelige opplysninger for å utstede og oversende premien ikke gis innen rimelig tid, eller dersom vinneren oppgir feil opplysninger.

Dersom en av vinnerne trekker seg har AF Gruppen mulighet til å gi vedkommendes plass til en av de andre deltagerne fra finalerunden. Det vil ikke utbetales noen erstatning til en vinner som trekker seg.

4. Hvordan delta?

Du deltar ved å besvare oppgaven på nettstedet afkollektivet.no. Når du har laget en stillingsannonse og fylt ut din profil regnes du som deltaker i konkurransen.

Innledende runde

Innledende runde består av en «stillingsbygger», hvor du skal bygge en stillingsannonse for din drømmestilling. Du kan endre stillingsannonsen så mange ganger du vil med samme bruker. Stillingsannonsen kan endres frem til intervjuet med en ansatt i AF Gruppen.

Når du er fornøyd med din stillingsannonse er neste steg å intervjue en person i AF Gruppen om drømmejobben din. Intervjuet gjennomføres som et videomøte som du booker via afkollektivet.no. AF Gruppen vil bistå med en intervjuguide som kan benyttes, men du står fritt til å stille spørsmål om det du lurer på.

AF Gruppen tilbyr 200 intervjuer som fordeles innenfor første runde av konkurranseperioden. Hvert intervju er på 15 minutter. AF Gruppen forbeholder seg retten til å øke antallet intervjuer ved behov.

Finale

Finalen er siste fase i konkurransen og vil avholdes fra 03.02 - 05.02.2023.

AF Gruppen gjør en kvalitativ vurdering av alle kvalifiserte deltagerne og inviterer inn 35 deltakere til finalen. Finalen vil bestå av ulike oppgaver som vil bedømmes av AF Gruppen og/eller personer AF Gruppen utnevner til å gjennomføre slik vurdering. AF Gruppen vil dekke deltagernes reise og opphold til finalestedet. Dersom en deltaker ikke kan delta i finalen mister vedkommende sin finaleplass. AF Gruppen kan hente inn en erstatter.

5. Publisering av vinnere

Vinnere blir kontaktet på den e-postadressen de har registrert seg med på afkollektivet.no. Fullt navn på vinnere publiseres ikke uten samtykke på nettsider eller i sosiale kanaler.

6. Premie

De fem beste deltagerne fra finalen vil av AF Gruppen utnevnes som vinnere av hele konkurransen. Vinnerne får dekket et beløp tilsvarende husleie på 7.000 NOK i måneden for hele studieåret 2023/2024. Beløpet utbetales som utdanningsstipend utenfor arbeidsforhold frem til avsluttet eksamen. Stipendet vil bli utbetalt en gang pr. semester. AF Gruppen forbeholder seg retten til å justere antall vinnere.

Vinnerne vil også få en kickstart på karrieren med en egen veileder fra AF Gruppen, aktiviteter sammen med de andre vinnerne underveis i studieåret og mulighet for sommerjobb. Vinnerne vil under premieåret bidra med innhold til sosiale kanaler som dokumenterer noe av det de får oppleve.

Det tas forbehold om at premien kan utløse skattemessige konsekvenser.

Unntak:

Selv om de skulle delta og ellers være kvalifisert i konkurransen kan medlemmer av følgende grupper likevel ikke vinne premier:

 • Ansatte i AF Gruppen
 • Ansatte i AF Gruppens datter- og søsterselskap
 • Familiemedlemmer i ned- eller oppadstigende linje eller tilsvarende til en ansatt hos AF Gruppen eller i datter- og søsterselskaper

AF Gruppen kan diskvalifisere en deltager fra konkurransen dersom deltageren ikke opptrer i samsvar med konkurransevilkårene eller hvis det er mistanke om juks.

AF Gruppen forbeholder seg retten til å diskvalifisere deltakere som AF Gruppen har rimelig grunn til å tro har vært utsatt for en bug eller har hacket nettsiden.

7. Generell informasjon

Dersom konkurransen ikke kan gjennomføres som planlagt forbeholder AF Gruppen seg retten til å endre vilkårene for konkurransen. Myndighetsbefalte restriksjoner (som f.eks. restriksjoner i tilknytning til Covid-19) kan medføre at gjennomføringen av konkurransen endres. AF Gruppen vil forholde seg til de enhver tid gjeldende smittevernanbefalinger, samt AF Gruppens egne risikovurderinger.

Oppgavebesvarelser/løsningsforslag fra deltakerne i finalen kan brukes fritt av AF Gruppen i konkrete prosjekter. Deltagere som kommer opp med slik oppgavebesvarelse/løsning skal, der dette er mulig, krediteres for idéen, men har ikke rett til kompensasjon for slik bruk.

8. Spørsmål

Ved spørsmål til konkurransen kan man kontakte oss på: kommunikasjon@afgruppen.no