Beklager. Denne nettleseren støtter dessverre ikke funksjonaliteten på . Vi anbefaler at du prøver med Chrome, Firefox eller annen nyere nettleser.

Vilkår for deltagelse i konkurranse om plass i AF-kollektivet

Vilkår for deltagelse i konkurranse om plass i AF-kollektivet

AF Gruppen Norge AS er ansvarlig for konkurransene. Heretter kalt Organisatoren. 
Ved deltagelse i konkurransene vil konkurransevilkårene her anses som akseptert. Deltakelse i nivå 1-3 er åpen for alle, men kun ingeniør- og økonomistudenter ved et av disse studiestedene (heretter kalt Studiested/-et/-er/-ene) - og som er student ved disse i skoleåret 2019/2020 kan vinne hovedpremien og/eller kvalifisere seg til nivå 4 og/eller 5:

 • NTNU Trondheim
 • NTNU Ålesund
 • NTNU Gjøvik
 • NMBU
 • Høgskolen i Østfold
 • Oslo Met
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Stavanger
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Universitet i Tromsø

Er du ikke student ved et av disse studiestedene, men ønsker å konkurrere i spillets første tre nivåer velger du «Utfordrer».

 1. 1. Konkurranseperiode

  Konkurransen foregår over 5 nivåer som avholdes til følgende tider og steder:

  Nivå 1-3: 20.09.-07.11.2018 på afkollektivet.no

  Nivå 4: 12.11.-18.11.2018 på afkollektivet.no

  Nivå 5: 08.02.-10.02.2019. To dager innenfor nevnte tidsperiode på en angitt destinasjon

 2. 2. Hvem kan delta?

  • Nivå 1-3 er åpen for alle. Man konkurrerer på skolenivå, der snittplasseringen for inntil de 50 beste spillerne på hver skole avgjør skolens plassering i skoletopplisten. Dersom du ikke er student ved navngitt universitet, kan du registrere deg som «utfordrer». Alle deltakere kan vinne ukespremie, men kun kvalifiserte studenter (ref. ovenfor) kan være med i konkurransen om hovedpremien.

  Nivå 4 : En skole kan kun kvalifisere seg til Niva 4 dersom de har minst 40 registeret spillere som har spilt alle 3 spillene.

  • Nivå 4 er åpent for minst 40 av de beste spillerne fra hver av de fem beste skolene etter nivå 1-3. Alle deltagere på nivå 4 må være studenter ved et av de utvalgte Studiestedene og ha betalt studieavgift for gjeldende semester. Alle deltakere må ha ferdig registrert profil på nettsiden (huket av på delta i konkurransen, fylt ut studiested i liste, trinn, fullt navn samt gyldig e-postadresse)
  • Nivå 5 er kun åpen for studenter ved de tre beste studiesteder som har minst 10 kvalifiserte deltakere. Deltakerne må ha besvart alle oppgavene i nivå 4. Organisator gjør en kvalitativ vurdering av alle kvalifiserte deltakere og inviterer inn deltakere fra tre skoler til nivå fem. Organisator forbeholder seg retten til å justere antall deltakere.
 3. 3. Hvordan man deltar

  Du deltar ved å spille spill og løse oppgaver på nettstedet afkollektivet.no. 
Se regler for de ulike nivåene av spillet:

  Nivå 1-3

  Nivå 1-3 består av 3 spill med ulik vanskelighetsgrad.

  • Du kan spille hvert spill så mange ganger du vil med samme brukernavn
  • Den beste rangeringen i hvert spill blir stående som tellende resultat. For å forbedre din rangering må du spille spillet raskere og/eller bedre.
  • Du må ha spilt ferdig alle tre spillene for å komme på topplisten for din skole og være med i konkurransen om en plass til nivå 4
  • Rangeringen av hver enkelt spiller på topplisten for hvert Studiested avgjøres ved å legge sammen spillerens plassering i hvert av de tre spillene til en samlet poengsum.
  • Rangering av Studiestedene i topplisten gjøres ved å beregne poengsnittet av de inntil 50 beste spillerne for hvert Studiested.

  For å kvalifisere til nivå 4 må du være blant de 40 beste på ditt Studiested OG Studiestedet må være blant Topp 5 Studiesteder i topplisten.

  Nivå 4:

  Nivå 4 består av kvalitative og kvantitative oppgaver. Oppgavene kan kun besvares én (1) gang. Besvarelsene vurderes av organisator før finalistene til nivå 5 plukkes ut.

  For å kvalifisere til vurdering for nivå 5 må det være minst 10 spillere fra ditt Studiested som har fullført nivå 4 og du må kunne dokumentere at du har betalt studieavgift for inneværende semester.

  Nivå 5:

  Nivå 5 er finalen og vil avholdes på en nærmere angitt destinasjon over 2 dager, 
08.02-10.02.2019.

  Organisator gjør en kvalitativ vurdering av alle kvalifiserte deltakere og inviterer inn 10 deltakere fra tre skoler til nivå fem. Finalen vil bestå av ulike oppgaver og tester som vil bedømmes av Organisator og/eller personer Organisator utnevner til å gjennomføre slik bedømming. Reise og opphold til finalestedet dekkes av Organisator. Dersom en deltager er forhindret fra å reise eller av annen grunn ikke kan delta i finalerunden mister vedkommende sin finaleplass. Organisator har da mulighet til å hente inn en erstatter, hvis de ønsker.

  Organisator forbeholder seg retten til å justere antall deltakere til nivå 5.

 4. 4. Publisering av vinnere

  Vinnere blir kontaktet på den e-postadressen de registrerer seg i spillet med. Vinnere publiseres ikke på nettsider eller i sosiale kanaler uten samtykke.

 5. 5. Premier:

  Hovedpremie

  Kun studenter ved Studiestedene kan vinne hovedpremien. Vinnere kan bli pålagt å fremvise dokumentasjon på betalt studieavgift for å få utlevert hovedpremien. Organisatoren kan oppheve premietildelingen dersom tilstrekkelige opplysninger for å utstede og oversende premien ikke gis innen rimelig tid, eller dersom vinneren oppgir feil opplysninger.

  • De beste deltagerne fra nivå 5, fra samme Studiested, vil av Organisator utnevnes som vinnere av hele konkurransen. Vinnerne får flytte inn i AF-kollektivet høsten 2019 og bo der vederlagsfritt hele skoleåret fra august 2019 tom. juni 2020. Dette inkluderer husleie, felleskostnader, strøm, TV lisens og wifi tilkobling.
  • Vinnerne må være heltidsstudenter, med betalt studieavgift ved det vinnende Studiestedet, i 2019/2020 for å kunne motta premien.
  • Det tas forbehold om at premien kan utløse skattemessige konsekvenser.
  • Dersom en av vinnerne trekker seg har Organisator mulighet til å gi vedkommendes plass til en av de tapende finalistene fra samme Studiested som de øvrige vinnerne. Det vil ikke utbetales noen erstatning til en vinner som trekker seg.

  Delpremier

  • Ukespremier på nivå 1-3 kan vinnes av alle registrerte spillere.
  • AF Gruppens egne ansatte kan ikke vinne premier selv om de deltar i konkurransen.
  • Ukespremie utdeles ukentlig under spilleperioden nivå 1-3 og vil gå til de tre spillerne med best toppscore gjeldende uke, uavhengig av spillernes plassering i totallisten. I tillegg vil det trekkes én tilfeldig vinner blant alle som har spilt alle spill, og registrert seg med fullført profil, den gjeldende uken. Organisator angir ukentlig tidspunkt for kåring som vil bli markedsført på spillets nettside.
  • Ukespremiene er digitale universalgavekort fra Gogift.com pålydende følgende verdi:
   1. 1. plass: 1000,-
   2. 2. plass: 500,-
   3. 3. plass: 300,-
   4. Tilfeldig vinner: 1000,-
  • Premien utsendes til e-postadressen man har registrert seg med i spillet. Dersom adressen ikke er reell, vil premien gå til den neste på topplisten.
  • Organisator forbeholder seg retten til å stryke spillere som organisator har rimelig grunn til å tro har vært utsatt for bug eller hacket spillet
 6. 6. Generell informasjon

  • Dersom denne konkurranse ikke kan gjennomføres som planlagt, forbeholder Organisatoren seg retten til å endre vilkårene for konkurransen.
  • Familiemedlemmer i ned- eller oppadstigende linje eller tilsvarende til en ansatt hos Organisator eller tilknyttede selskaper (datter-/søsterselskap ol.) kan ikke vinne premier i konkurransen.
  • Organisatoren kan diskvalifisere enhver deltager i konkurransen eller nekte å gi ut premie under konkurransen, dersom deltagerne ikke opptrer i samsvar med konkurransevilkårene eller dersom det er mistanke om juks.
  • Oppgavebesvarelser/løsningsforslag fra deltakerne i nivå 5 kan brukes fritt av Organisator i konkrete prosjekter, dersom de ønsker det. Deltagere som kommer opp med slik oppgavebesvarelse/løsning skal, der dette er mulig, krediteres for idéen, men har ikke rett til kompensasjon for slik bruk.
 7. 7. Spørsmål

  Ved spørsmål til konkurransen kan man kontakte oss på: kommunikasjon@afgruppen.no.

PERSONVERNERKLÆRING

Vi i AF Gruppen AS behandler personopplysninger om deg i forbindelse med konkurransen AF-kollektivet som avholdes på afkollektivet.no

Formål

I forbindelse med konkurransen er det nødvendig å behandle personopplysninger om deg. Vi behandler derfor personopplysninger for å kunne administrere og gjennomføre konkurransen. Personopplysningene vil ikke bli benyttet til annet enn dette.

Behandlingsgrunnlag

Det rettslige grunnlag vi behandler personopplysningene på grunnlag av er samtykke (GDPR artikkel 6 nr. 1 punkt a). Vi ber deg derfor om samtykke for å behandle personopplysninger, som du avgir før deltakelse i konkurransen.

Kategorier av registrerte

De kategorier personer som vi behandler personopplysninger om i forbindelse med konkurransen er deltakere i konkurransen.

Kategorier av personopplysninger

De personopplysninger som behandles i forbindelse med konkurransen er:

* Kontaktinformasjon (herunder navn, epost og telefonnummer)

* Informasjon om studiesituasjon

Mottakere

Personopplysningene blir kun delt med samarbeidspartnere og underleverandører som trenger tilgang til personopplysningene for å kunne utføre sine tjenester overfor AF Gruppen og ansatte i AF Gruppen som trenger tilgang. Dette innebærer kun tilgang til opplysningene i forbindelse med nevnte, og ikke overføring til andre for separat behandling av personopplysninger.

Hvor samler vi dine personopplysninger fra

Personopplysningene blir kun samlet inn fra deg i forbindelse med konkurransen, og ikke fra andre.

Overføring av personopplysninger til tredjeland

Det vil ikke skje noen overføring av personopplysninger til tredjeland.

Lagring av personopplysningene

Personopplysningene vil bli lagret hos programvareleverandør og innenfor EØS-området.

Behandlingsansvarlig

AF Gruppen Norge AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene knyttet til konkurransen. Du kan kontakte AF Gruppen her:

 • AF Gruppen Norge AS
  Innspurten 15, 0663 Oslo
  E-post: personvern@afgruppen.no
  Telefon: 22 89 11 00
  Organisasjonsnr.: 938 333 572
  Personvernansvarlig konsern Karin Engen

Dine rettigheter

Du har etter lovverket en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av opplysninger om deg. Rettighetene kan være begrenset at lovgivning.

Hvis du vil gjøre bruk av dine rettigheter skal du kontakte oss.

Rett til innsyn

Du har rett til at få innsyn i de opplysninger som vi behandler om deg, samt en rekke andre opplysninger.

Rett til korrigering (rettelse)

Du har rett til at få uriktige opplysninger om deg selv rettet.

Rett til sletting

I særlige tilfeller har du rett til at få slettet opplysninger om deg, innen tidspunktet for vår alminnelige generelle sletning utføres.

Rett til begrensning av behandling

Du har visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, må vi fremover kun behandle opplysningene – bortsett fra oppbevaring – med ditt samtykke, eller med henblikk på at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

Rett til innsigelse

Du har i visse tilfeller rett til å rette innsigelse mot våre eller lovlige behandling av dine personopplysninger.

Rett til dataportabilitet

Du har i visse tilfeller rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format samt å få overført disse personopplysninger fra en dataansvarlig til en annen uten hindring.

Du kan lese mer om dine rettigheter på www.datatilsynet.no

For mer om hvordan AF Gruppen behandler personopplysninger, se AF Gruppens personvernerklæring: https://afgruppen.no/personvern/.

COOKIES

Som de fleste nettsteder bruker også afkollektivet.no cookies. Ved å bruke nettsidene godtar du vår bruk av cookies, men du kan velge å ikke tillate cookies hvis du ikke ønsker at vi skal samle inn cookie-informasjon om deg.

Vi benytter cookies for å kunne tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

Når du bruker afkollektivet.no kan noe informasjon bli lagret på din datamaskin i form av en informasjonskapsel som ofte kalles en «cookie». En cookie er en liten tekstfil som overføres fra nettstedet til harddisken eller nettleseren din. Denne gir oss opplysninger om når og hvor lenge du var inne på våre nettsider, hvilke sider du leste samt hvilken nettside du besøkte før du kom til vårt nettsted. Vi kan også se hvilken Internett-leverandør og hvilken nettleser du benytter, og om du besøker vårt nettsted med bruk av datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett. Vi bruker denne informasjonen til å tilpasse innholdet så det bedre svarer til dine forventninger og for å se hvordan vi kan forbedre vårt informasjonstilbud på afkollektivet.no. Cookies kan også brukes til å gjøre annonser og annet innhold mer relevant.

I noen nettlesere kan du endre innstillingene slik at du ikke mottar cookies eller får en melding når det skjer. Dersom du ikke ønsker at din nettleser skal akseptere cookies, må du benytte hjelpefunksjonen i din nettleser for å lese hvordan du endrer disse innstillingene. Merk imidlertid at du da kanskje ikke blir i stand til å utnytte nettsidens funksjonalitet fullt ut.